Сайта е в процес на разработка!

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е сдружение на юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник. Асоциацията е създадена с основна цел защита интересите на гилдията и налагане в публичното пространство като активен партньор на институциите, свързани с развитието на капиталовия пазар в България.

Адрес:

    Бул. „Черни връх №32А, ИП „БенчМарк Финанс“ АД

    София

    1407

    България

Телефон: (+359) 895799585

Факс:  (+359 2) 962 53 88